Bộ 6 đề kiểm tra HK I lớp 11 môn Hoá học hay nhất

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu đề kiểm tra HK I môn Hoá học lớp 11. Trong tài liệu gồm các đề được sưu tầm và biên soạn theo chương trình GDPT 2018, giúp bạn đọc ôn luyện môn Hoá học để đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

Lưu ý: Dưới đây chỉ là một số câu hỏi minh hoạ trong đề. Để xem đầy đủ, các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để tải đề.

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I – ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 2: Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào dung dịch thì dung dịch chuyển thành
A. màu xanh.

B. màu đỏ.

C. màu vàng.

D. màu hồng.
Câu 5: Để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ, người ta sử dụng phổ khối lượng , trong đó phân tử khối của chất là giá trị của
A. peak lớn nhất.

B. peak nhỏ nhất.

C. peak có cường độ tín hiệu cao nhất.

D. nhóm peak xuất hiện nhiều lần nhất.
Câu 6: Căn cứ vào tính chất vật lí nào sau đây để tách ra khỏi không khí?
A. rất ít tan trong nước.

B. nhẹ hơn không khí.

C. là chất không màu, không mùi.

D. Nhiệt độ hóa lỏng của và là khác nhau.
Câu 8: Cho cân bằng hoá học: ; phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi nồng độ .

B. thay đổi nhiệt độ.

C. thêm chất xúc tác Fe.

D. thay đổi áp suất của hệ.
Câu 9: Nhôm không bị hòa tan trong dung dịch
Câu 10: Dùng phương pháp sắc kí để tách và ra khỏi cột trước, ra sau. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. A và không tan trong pha động.
B. B bị hấp phụ kém hơn .
C. A hoà tan tốt trong dung môi hơn
D. và có cùng khả năng hấp phụ và hoà tan.
Câu 11: Pha loãng 1 lít dung dịch có bằng nước để được dung dịch mới có . Thể tích nước cần dùng là
A. 4 lít.

B. 9 lít.

C. 10 lít.

D. 5 lít.
Câu 12: Cho từng chất: lần lượt phản ứng với đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là
A. 2 .

B. 3 .

C. 5 .

D. 4.
Câu 14: Khi biết thành phần phần trăm của các nguyên tố và phân tử khối của hợp chất hữu cơ thì công thức tính số nguyên tử trong phân tử hữu cơ là
Câu 19: Cho dòng điện chạy qua dung dịch nước của một chất như thí nghiệm bên dưới, thấy đèn sáng tỏ:

Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch chất là chất điện li mạnh.
(b) Trong dung dịch có các ion dương và âm.
(c) Chất ở dạng rắn khan cũng dẫn điện.
(d) Dung dịch có thể là acid mạnh, base mạnh, muối tan.
Phát biểu không đúng là
A. (d).

B. (a).

C. (b).

D. (c).
Câu 23: Chọn phát biểu sai khi nói về phương pháp chưng cất:
A. Thành phần các chất khi bay hơi khác với thàn phần của chúng trong dung dịch.
B. Gồm 2 giai đoạn.
C. Là phương pháp tách và tinh chế đối với chất lỏng.
D. Chất nào có nhiệt độ sôi thấp sẽ chuyển thành hơi muộn hơn và ít hơn.
Câu 25: Số oxi hóa cao nhất có thể có của sulfur trong các hợp chất là?
A. +6 .

B. +8 .

C. +4 .

D. +5 .
Câu 26: Kết quả phổ khối MS của acetone được cho trong bảng sau:
Phân tử khối của acetone là
A. 58 .

B. 57 .

C. 59 .

D. 56 .
Câu 27: Một mẫu khí thải có chứa và được sục vào dung dịch dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là
A. 2 .

B. 3 .

C. 4 .

D. 1 .
Câu 28: Cho cân bằng (trong bình kín) sau:

Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ, (2) thêm 1 lượng hơi nước, (3) thêm 1 lượng , (4) tăng áp suất chung của hệ, (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là
A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (4), (5).

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1.
Thành phần chính của tinh dầu chuối là ester , được điều chế từ phản ứng:
a) Để tăng hiệu suất phản ứng thì cần thay đổi nồng độ chất phản ứng như thế nào ?
b) Nếu ban đầu nồng độ là – là và tại thời điểm cân bằng nồng độ ester là thì hằng số cân bằng bằng bao nhiêu ?
Câu 2.
Cho 7,437 lít nitrogen (đkc) phản ứng với hydrogen dư có chất xúc tác thích hợp một thời gian để điều chế ammonia. Tính thể tích ammonia thu được (đkc), biết hiệu suất phản ứng là .
Câu 3.
Hai hợp chất và có cùng công thức thực nghiệm là . Phổ cho thấy và có các tín hiệu sau:
Hai hợp chất X và Y có cùng công thức thực nghiệm là CH2O. Phổ MS cho thấy X và Y có các tín hiệu sau:

Để tải file, bạn cần có mật khẩu Download:

“Mật khẩu là tên nhãn hàng bắt đầu bằng chữ c, 6 chữ cái viết in thường, liền không dấu.” trong đường link dưới

Tải về ngay!
Hỗ trợ