Effective Academic Writing 2: The Short Essay [PDF]

Key features:

  • Each unit features succinct, user friendly, self-contained lessons.
  • Models of student essays enhance learners’ comprehension of writing modes.
  • An extensive, yet structured writing task is included in every unit.
  • Specific rhetorical focus and language focus points are presented and practised in each unit.
  • At level 1, students review the structure of English sentences and learn about the mechanics of writing academic paragraphs. At level 2, they focus on the short essay, and at level 3, they are introduced to longer academic essays.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: f********a (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ