SGK Tiếng Anh 11 – Explore New Worlds – Cánh diều

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ quyển SGK Tiếng Anh 11 – Explore New Worlds – Cánh diều.

Unit 1 Food for life

Unit 2 Express Yourself

Unit 3 Cities

Unit 4 The Body

Unit 5 Challenges

Unit 6 Transitions

Unit 7 Things that Matter

Unit 8 Conservation

Unit 9 Life Now and in the Past

Unit 10 Travel

Unit 11 Careers

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: d**********k (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ