SGK Toán 10 – Cánh diều [2 Tập]

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ tổng hợp lại 2 quyển sách giáo khoa Toán bộ Cánh diều lớp 10 bao gồm 2 tập.

MỤC LỤC 2 TẬP

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC TẬP HỢP.
1. Mệnh đề toán học.
2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp.
Bài tập cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài tập cuối chương II.
CHƯƠNG III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
1. Hàm số và đồ thị.
2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng.
3. Dấu của tam thức bậc hai.
4. Bất phương trình bậc hai một ẩn.
5. Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai.
Bài tập cuối chương III.
CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. VECTƠ.
1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°. Định lí côsin và định lí sin trong tam giác.
2. Giải tam giác.
3. Khái niệm vectơ.
4. Tổng và hiệu của hai vectơ.
5. Tích của một số với một vectơ.
6. Tích vô hướng của hai vectơ.
Bài tập cuối chương IV.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 1. Đo góc.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

CHƯƠNG V. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
1. Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây.
2. Hoán vị. Chỉnh hợp.
3. Tổ hợp.
4 Nhị thức Newton.
Bài tập cuối chương V.
CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
1. Số gần đúng. Sai số.
2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm.
3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm.
4 Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
5. Xác suất của biến cố.
Bài tập cuối chương VI.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 2. Xây dựng mô hình hàm số bậc nhất, bậc hai biểu diễn số liệu dạng bảng.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
1. Toạ độ của vectơ.
2. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
3. Phương trình đường thẳng.
4. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
5. Phương trình đường tròn.
6. Ba đường conic.
Bài tập cuối chương VII.
THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: d**********k (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ