SGK Toán 11 – Chân trời sáng tạo [2 Tập]

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ tổng hợp lại 2 quyển sách giáo khoa Toán bộ Chân trời sáng tạo lớp 11 bao gồm 2 tập.

Mục lục:
PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Góc lượng giác.
Bài 2. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
Bài 3. Các công thức lượng giác.
Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị.
Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài tập cuối chương I.
Chương II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN.
Bài 1. Dãy số.
Bài 2. Cấp số cộng.
Bài 3. Cấp số nhân.
Bài tập cuối chương II.
Chương III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 1. Giới hạn của dãy số.
Bài 2. Giới hạn của hàm số.
Bài 3. Hàm số liên tục.
Bài tập cuối chương III.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 2. Hai đường thẳng song song.
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 4. Hai mặt phẳng song song.
Bài 5. Phép chiếu song song.
Bài tập cuối chương IV.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 1. Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 2. Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài tập cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Tìm hiểu hàm số lượng giác bằng phần mềm GeoGebra.
Bài 2. Dùng công thức cấp số nhân để dự báo dân số.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. Phép tính luỹ thừa.
Bài 2. Phép tính lôgarit.
Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.
Chương VII. ĐẠO HÀM.
Bài 1. Đạo hàm.
Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài tập cuối chương VII.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 2. Đường thăng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 4. Khoảng cách trong không gian.
Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện.
Bài tập cuối chương VIII.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG IX. XÁC SUẤT.
Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất.
Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất.
Bài tập cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Vẽ hình khối bằng phần mềm GeoGebra. Làm kính 3D để quan sát ảnh nổi.
Bài 2. Ứng dụng lôgarit vào đo lường độ pH của dung dịch.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: t*******k (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ