SGK Vật lý 11 – Chân Trời Sáng Tạo

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ bản pdf quyển sách giáo khoa Vật lý lớp 11 bộ chân trời sáng tạo.

Mục lục.
Chương 1: DAO ĐỘNG 5.
Bài 1. Mô tả dao động 5.
Bài 2. Phương trình dao động điều hoà 14.
Bài 3. Năng lượng trong dao động điều hoà 22.
Bài 4. Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng 26.
Chương 2: SÓNG 34.
Bài 5. Sóng và sự truyền sóng 34.
Bài 6. Các đặc trưng vật lí của sóng 39.
Bài 7. Sóng điện từ 46.
Bài 8. Giao thoa sóng 49.
Bài 9. Sóng dừng 56.
Bài 10. Thực hành đo tần số của sóng âm và tốc độ truyền âm 62.
Chương 3: ĐIỆN TRƯỜNG 68.
Bài 11. Định luật Coulomb về tương tác tĩnh điện 68.
Bài 12. Điện trường 73.
Bài 13. Điện thế và thế năng điện 80.
Bài 14. Tụ điện 87.
Bài 15. Năng lượng và ứng dụng của tụ điện 93.
Chương 4: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 98.
Bài 16. Dòng điện. Cường độ dòng điện 98.
Bài 17. Điện trở. Định luật Ohm 103.
Bài 18. Nguồn điện 108.
Bài 19. Năng lượng điện. Công suất điện 113.
Bài 20. Thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của pin 117.
Giải thích thuật ngữ 123.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: e*****k (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ