Download WinRAR V5.5 Full Key Bản 32/64 Bit

Giới thiệu

  • WinRAR V5.5 Full Key là phiên bản mới nhất của WinRAR hiện có sẵn cho 5,50, miễn phí và dễ sử dụng. Ra mắt vào cuối năm 2017, khắc phục các quy trình chậm, cải thiện đáng kể bên trong, với mục đích chính là mang lại trải nghiệm người dùng. Hiện tại phần mềm này đã được tích hợp với hầu hết các máy tính cá nhân tại Việt Nam, chứng tỏ nó là cần thiết cho những ai đang có kế hoạch cài đặt phần thắng hoặc đang có kế hoạch cài đặt lại chiến thắng cho máy tính cá nhân.
  • WinRAR được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam, hỗ trợ rất nhiều tính năng, trong hầu hết các trường học, hệ thống máy tính được cài đặt WinRAR để sinh viên có thể làm việc và học dễ hơn 7Zip, mặc dù 7Zip là phần mềm miễn phí và phí WinRAR .

Link Download

  • Bộ cài đặt WinRAR V5.5 Full Key Bản 32 Bit.

GOOGLE DRIVE   DỰ PHÒNG

  • Bộ cài đặt WinRAR V5.5 Full Key Bản 64 Bit.

GOOGLE DRIVE   DỰ PHÒNG

  • File Crack Full Bản 32/64 Bit

GOOGLE DRIVE   DỰ PHÒNG

Hướng dẫn cài đặt

B1: Chạy File để bắt đầu quá trình cài đặt

B1: Chạy File để bắt đầu quá trình cài đặt

B2: Click "Install" để tiếp tục

B2: Click “Install” để tiếp tục

B3: Tiếp tục Click "Ok"

B3: Tiếp tục Click “Ok”

B4: Click "Done" để kết thúc quá trình cài đặt

B4: Click “Done” để kết thúc quá trình cài đặt

B5: (Crack) Copy File "rarreg.key" vào thư mục trên là xong.

B5: (Crack) Copy File “rarreg.key” vào thư mục trên là xong.

Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *