SGK Hóa Học 10 – Cánh diều

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ quyển SGK hóa học 10 bộ cánh diều.

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.
Bài 1. Nhập môn hóa học.
Chủ đề 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ.
Bài 2. Thành phần của nguyên tử.
Bài 3. Nguyên tố hoá học.
Bài 4. Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử.
Bài 5. Lớp, phân lớp và cấu hình electron.
Chủ đề 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
Bài 6. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Bài 7. Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm.
Bài 8. Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Chủ đề 3. LIÊN KẾT HOÁ HỌC.
Bài 9. Quy tắc octet.
Bài 10. Liên kết ion.
Bài 11. Liên kết cộng hoá trị.
Bài 12. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals.
Chủ đề 4. PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ.
Bài 13. Phản ứng oxi hoá – khử.
Chủ đề 5. NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌC.
Bài 14. Phản ứng hoá học và enthalpy.
Bài 15. Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hoá học.
Chủ đề 6. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC.
Bài 16. Tốc độ phản ứng hoá học.
Chủ đề 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (NHÓM HALOGEN).
Bài 17. Nguyên tố và đơn chất halogen.
Bài 18. Hydrogen halide và hydrohalic acid.
PHỤ LỤC 1. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
PHỤ LỤC 2 NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT SỐ LOẠI LIÊN KẾT Ở ĐIỀU KIỆN CHUẨN.
PHỤ LỤC 3. ENTHALPY TẠO THÀNH CHUẨN CỦA MỘT SỐ CHẤT.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRÍCH DẪN NGUỒN TÀI LIỆU.
BẢNG TRA CỨU TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: q********i (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ