SGK Hóa Học 10 – Chân trời sáng tạo

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ quyển SGK hóa học 10 bộ Chân trời sáng tạo.

MỤC LỤC.
MỞ ĐẦU.
Bài 1. Nhập môn hoá học.
CHƯƠNG 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ.
Bài 2. Thành phần của nguyên tử.
Bài 3. Nguyên tố hoá học.
Bài 4. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử.
CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.
Bài 5. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm.
Bài 7. Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HOÁ HỌC.
Bài 8. Quy tắc octet.
Bài 9. Liên kết ion.
Bài 10. Liên kết cộng hoá trị.
Bài 11. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals.
CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ.
Bài 12. Phản ứng oxi hoá – khử và ứng dụng trong cuộc sống.
CHƯƠNG 5. NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌC.
Bài 13. Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học.
Bài 14. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học.
CHƯƠNG 6. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC.
Bài 15. Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng.
Bài 16. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học.
CHƯƠNG 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA – HALOGEN.
Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA.
Bài 18. Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide.
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: m********u (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ