SGK Hóa học 10 – Kết nối tri thức

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ quyển SGK hóa học 10 bộ kết nối tri thức với cuộc sống.

Chương 1. Cấu tạo nguyên tử.
Bài 1. Thành phần của nguyên tử.
Bài 2. Nguyên tố hóa học.
Bài 3. Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử.
Bài 4. Ôn tập chương 1.
Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn.
Bài 5. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm.
Bài 7. Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì.
Bài 8. Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
Bài 9. Ôn tập chương 2.
Chương 3. Liên kết hoá học.
Bài 10. Quy tắc octet.
Bài 11. Liên kết ion.
Bài 12. Liên kết cộng hoá trị.
Bài 13. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals.
Bài 14. Ôn tập chương 3.
Chương 4. Phản ứng oxi hoá – khử.
Bài 15. Phản ứng oxi hoá – khử.
Bài 16. Ôn tập chương 4.
Chương 5. Năng lượng hoá học.
Bài 17. Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hoá học.
Bài 18. Ôn tập chương 5.
Chương 6. Tốc độ phản ứng.
Bài 19. Tốc độ phản ứng.
Bài 20. Ôn tập chương 6.
Chương 7. Nguyên tố nhóm halogen.
Bài 21. Nhóm halogen.
Bài 22. Hydrogen halide. Muối halide.
Bài 23. Ôn tập chương 7.
Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: s********t (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ