SGK Hóa Học 11 – Cánh Diều

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ quyển SGK hóa học 11 bộ cánh diều.

Chủ đề 1. CÂN BẰNG HOÁ HỌC.
Bài 1. Mở đầu về cân bằng hoá học.
Bài 2. Sự điện li, thuyết Bronsted – Lowry về acid – base.
Bài 3. pH của dung dịch – chuẩn độ acid và base.
Chủ đề 2. NITROGEN VÀ SULFUR.
Bài 4. Đơn chất nitrogen.
Bài 5. Một số hợp chất quan trọng của nitrogen.
Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide.
Bài 7. Sulfuric acid và muối sulfate.
Chủ đề 3. ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỌC HỮU CƠ.
Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.
Bài 9. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ.
Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
Bài 11. Cấu tạo hợp chất hữu cơ.
Chủ đề 4. HYDROCARBON.
Bài 12. Alkane.
Bài 13. Hydrocarbon không no.
Bài 14. Arene.
Chủ đề 5. DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL.
Bài 15. Dẫn xuất halogen.
Bài 16. Alcohol.
Bài 17. Phenol.
Chủ đề 6. HỢP CHẤT CARBONYL (ALDEHYDE – KETONE) — CARBOXYLIC ACID.
Bài 18. Hợp chất carbonyl.
Bài 19. Carboxylic acid.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: d*******i (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ