SGK Hóa học 11 – Kết nối tri thức

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ quyển SGK hóa học lớp 11 bộ kết nối tri thức với cuộc sống.

Mục lục

Chương 1. CÂN BẰNG HOÁ HỌC.
Bài 1. Khái niệm về cân bằng hoá học.
Bài 2. Cân bằng trong dung dịch nước.
Bài 3. Ôn tập chương 1.
Chương 2. NITROGEN – SULFUR.
Bài 4. Nitrogen.
Bài 5. Ammonia – Muối ammonium.
Bài 6. Một số hợp chất của nitrogen với oxygen.
Bài 7. Sulfur và sulfur dioxide.
Bài 8. Sulfuric acid và muối sulfate.
Bài 9. Ôn tập chương 2.
Chương 3. ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ.
Bài 10. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.
Bài 11. Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ.
Bài 12. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
Bài 13. Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ.
Bài 14. Ôn tập chương 3.
Chương 4. HYDROCARBON.
Bài 15 Alkane.
Bài 16 Hydrocarbon không no.
Bài 17 Arene (Hydrocarbon thơm).
Bài 18 Ôn tập chương 4.
Chương 5. DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL – PHENOL.
Bài 19. Dẫn xuất halogen.
Bài 20. Alcohol.
Bài 21. Phenol.
Bài 22. Ôn tập chương 5.
Chương 6. HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOXYLIC ACID.
Bài 23. Hợp chất carbonyl.
Bài 24. Carboxylic acid.
Bài 25. Ôn tập chương 6.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: p*******m (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ