SGK Toán 10 – Chân trời sáng tạo [2 Tập]

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ tổng hợp lại 2 quyển sách giáo khoa Toán bộ chân trời sáng tạo lớp 10 bao gồm 2 tập.

Mục lục:
PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
Chương I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập hợp.
Bài 3. Các phép toán trên tập hợp.
Bài tập cuối chương I.
Chương II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài tập cuối chương II.
Chương III. HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ.
Bài 1. Hàm số và đồ thị.
Bài 2. Hàm số bậc hai.
Bài tập cuối chương III.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.
Bài 2. Định lí côsin và định lí sin.
Bài 3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế.
Bài tập cuối chương IV.
Chương V. VECTƠ.
Bài 1. Khái niệm vectơ.
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ.
Bài 3. Tích của một số với một vectơ.
Bài 4 Tích vô hướng của hai vectơ.
Bài tập cuối chương V.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG VI. THỐNG KÊ.
Bài 1. Số gần đúng và sai số.
Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ.
Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.
Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.
Bài tập cuối chương VI.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
Bài 2. Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
Chương VII. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai.
Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn.
Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
Bài tập cuối chương VII.
Chương VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân.
Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
Bài 3. Nhị thức Newton.
Bài tập cuối chương VIII.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương IX. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 1. Toạ độ của vectơ.
Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ.
Bài tập cuối chương IX.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương X. XÁC SUẤT.
Bài 1. Không gian mẫu và biến cố.
Bài 2. Xác suất của biến cố.
Bài tập cuối chương X.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra.
Bài 2. Vẽ ba đường conic bằng phần mềm GeoGebra.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: e*****k (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ