SGK Vật Lý 10 – Cánh diều

Để tiện cho quý thầy cô và các em không phải tìm kiếm nhiều nơi. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ quyển SGK vật lý 10 bộ Cánh diều.

Mở đầu.

GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ.
CHỦ ĐỀ 1. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG.
1. Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc.
2. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp.
CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI.
1. Gia tốc và đồ thị vận tốc – thời gian.
2. Chuyển động thẳng biến đổi đều.
CHỦ ĐỀ 3. LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG.
1. Lực và gia tốc.
2. Một số lực thường gặp.
3. Ba định luật Newton về chuyển động.
4. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng.
5. Tổng hợp và phân tích lực.
6. Mômen lực. Điều kiện cân bằng của vật.
CHỦ ĐỀ 4. NĂNG LƯỢNG.
1. Năng lượng và công.
2. Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
CHỦ ĐỀ 5. ĐỘNG LƯỢNG.
1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng.
2. Động lượng và năng lượng trong va chạm.
CHỦ ĐỀ 6. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN VÀ BIẾN DẠNG.
1. Chuyển động tròn.
2. Sự biến dạng.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: q******i (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ