SGK Vật lý 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Mục lục

Lời nói đầu.
Chương 1. MỞ ĐẦU.
Bài 1. Khái quát về môn Vật lí.
Bài 2. Vấn đề an toàn trong Vật lí.
Bài 3. Đơn vị và sai số trong Vật lí.
Chương 2. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG.
Bài 4. Chuyển động thẳng.
Bài 5. Chuyển động tổng hợp.
Bài 6. Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động thẳng.
Chương 3. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI.
Bài 7. Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều.
Bài 8. Thực hành đo gia tốc rơi tự do.
Bài 9. Chuyển động ném.
Chương 4. BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. MỘT SỐ LỰC TRONG THỰC TIỄN.
Bài 10. Ba định luật Newton về chuyển động.
Bài 11. Một số lực trong thực tiễn.
Bài 12. Chuyển động của vật trong chất lưu.
Chương 5. MOMENT LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG.
Bài 13. Tổng hợp lực – Phân tích lực.
Bài 14. Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật.
Chương 6. NĂNG LƯỢNG.
Bài 15. Năng lượng và công.
Bài 16. Công suất – Hiệu suất.
Bài 17. Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
Chương 7. ĐỘNG LƯỢNG.
Bài 18. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng.
Bài 19. Các loại va chạm.
Chương 8. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN.
Bài 20. Động học của chuyển động tròn.
Bài 21. Động lực học của chuyển động tròn. Lực hướng tâm.
Chương 9. BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN.
Bài 22. Biến dạng của vật rắn. Đặc tính của lò xo.
Bài 23. Định luật Hooke.
Giải thích thuật ngữ.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: e*****k (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ