The Official Cambridge Guide to IELTS (PDF + Audio)

Cẩm Nang Luyện Thi IELTS

The Official Cambridge Guide to IELTS là cuốn sách toàn diện cả 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết rất nổi tiếng. Sách đem lại nguồn kiến thức rộng về IELTS cho bạn học tập.

➤ Trình độ phù hợp với các bạn bắt đầu học khoảng 4.0 IELTS nhé.

➤ Và dùng cho cả Academic và General

Ngoài ra, các giáo viên dạy IELTS cũng có thể tham khảo sách này để truyền tải nhiều kiến thức cho học sinh.

Cuốn sách này không dành cho ai?

➤ Thứ nhất, cuốn sách này không dành cho người lười.

➤ Thứ 2, cô khuyên các bạn có trình độ tiếng Anh vừa và chưa vững chắc thì không nên sử dụng cuốn sách này vì cuốn sách sử dụng ngôn ngữ đòi hỏi có khả năng tiếng Anh nhất định để hiểu.

Mục lục sách The Official Cambridge Guide to IELTS

IELTS listening skill

 1. Getting ready to listen
 2. Following a conversation
 3. Recongnising paraphrase
 4. Places and directions
 5. Listening for actions and processes
 6. Attitude and opinon
 7. Following a lecture or talk 8.Contrasting ideas

IELTS reading skills

 1. Reading strategies
 2. Descriptive passages
 3. Understanding the main ideas
 4. Locating and matching
 5. Discursive passages
 6. Multiple – choice questions
 7. Opinions and attitudes
 8. Geneal Training Reading

IELTS writing

 1. Academic writing Task 1 – Describing a chart, table or graph
 2. Academic writing Task 1 – Comparing and contrasting graphs and tables
 3. Academic writing Task 1 – Describing dia grams
 4. Academic writing Task 1 – Describing maps
 5. General Traning writing task 1 – Aletter
 6. Writing task 2 – Getting ready to write
 7. Writing task 2 – Expressing your ideas clearly
 8. Writing task 2 – Checking and correcting

IELTS speaking

 1. The speaking test – part 1
 2. Part 2 – Giving a talk
 3. Part 3 – Talking about abstract topics
 4. Checking, correcting and assessing

Practice Tests

 1. Parttice test 1
 2. Parttice test 2
 3. Parttice test 3
 4. Parttice test 4
 5. Parttice test 5
 6. Parttice test 6
 7. Parttice test 7

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

 1. Mật khẩu sẽ có dạng: t*******e (chữ thường, viết liền, không dấu).
 2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ