Work On Your Idioms – Collins (PDF)

Sách học thành ngữ tiếng Anh của Collins

Collins Work On Your Idioms cung cấp cho các em 300 thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp các bạn có thể sử dụng một cách thành thạo và đạt điểm cao trong phần thi Speaking nhờ giải thích chi tiết và hoạt động ngữ cảnh vô cùng rõ ràng.

Collins Work On Your Idioms bao gồm:

25 unit tương ứng với 300 thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Anh
Giải thích toàn diện cho mỗi thành ngữ được giới thiệu
Hướng dẫn chi tiết giúp các em sử dụng các idioms một cách thành thạo. Bao gồm các thành ngữ Anh-Mỹ để các em có thể áp dụng một cách hoàn hảo nhất.
Hướng dẫn chi tiết giúp các em tìm kiếm các thành ngữ phù hợp một cách tốt nhất.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: d*******a (chữ thường, viết liền, không dấu).
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ