YLE Cambridge Tests Movers 1 – 9 (Audio + PDF)

Bộ sách “Cambridge Movers" từ 1 đến 9 gồm Ebook, Audio, Answers

Movers hay Young Learners English: Movers, là bước thứ hai trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Starters. Đây là phương pháp tuyệt vời giúp trẻ xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và tiến bộ hơn trong việc học tiếng Anh.

Movers là bài thi thứ hai trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Movers hướng tới: thí sinh từ 8 – 10 tuổi (dành cho học sinh lớp 2 tới lớp 4).

Đạt được Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Movers, học viên nhí có thể:

Tham gia vào một hội thoại cơ bản về chủ đề quen thuộc.
Hiểu được những thông tin, chỉ dẫn, lưu ý cơ bản và hoàn thành các dạng cơ bản.
Đọc và viết các câu đơn giản, bao gồm thông tin về thời gian, ngày tháng, nơi chốn.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ