Đề kiểm tra HK I lớp 11 môn Hoá học theo cấu trúc mới

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu đề kiểm tra HK I môn Hoá học lớp 11. Trong tài liệu gồm các đề được sưu tầm và biên soạn theo chương trình GDPT 2018, giúp bạn đọc ôn luyện môn Hoá học để đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

Lưu ý: Dưới đây chỉ là một số câu hỏi minh hoạ trong đề. Để xem đầy đủ, các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để tải đề.

Khối lượng nguyên tử (theo amu) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Fe = 56; Cu = 64

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải tính chất cơ bản của dung dịch sulfuric acid đặc?
A. Tính acid.

B. Tính háo nước.

C. Tính khử.

D. Tính oxi hóa.
Câu 2: Acetic acid có công thức cấu tạo là CH3COOH. Phân tử khối và công thức đơn giản nhất của nó lần lượt là:
A. 60 ; (CH2O)2.

B. 30 ; (CH2O)n.

C. 60 ; CH2O.

D. 30 ; CH2O.
Câu 3: Đâu không phải nguyên nhân chính gây ra mưa acid?
A. Cháy rừng

B. Hoạt động quang hợp của cây

C. Hoạt động của núi lửa

D. Tiêu thụ nhiều nhiên liệu hóa thạch
Câu 4: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng?
A. Nitrogen là một khí độc, không duy trì sự cháy và sự hô hấp.
B. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitrogen thể hiện tính khử.
C. Số oxi hóa của nitrogen trong các hợp chất và ion AlN, NH4+, NO2- đều là -3.
D. Ở nhiệt độ thường, nitrogen khá trơ về mặt hóa học.
Câu 5: Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc acid mạnh không bị thuỷ phân, còn cation kim loại trung bình và yếu bị thuỷ phân tạo môi trường acid, gốc acid yếu bị thuỷ phân tạo môi trường base. Dung dịch muối nào sau đây có ?
A. KNO3.

B. K2SO4.

C. Na2CO3.

D. NaCl.
Câu 6: Khi trộn khí X vào khí Y thì thấy xuất hiện khói trắng. Các khí X và Y có thể là các khí nào sau đây?
A. NH3 và HCl.

B. N2 và O2.

C. N2 và H2.

D. Cl2 và H2.
Câu 7: Tính chất của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào số lượng nguyên tử, cấu tạo hóa học và:
A. Khối lượng phân tử.

B. Bản chất liên kết.

C. Bản chất nguyên tử.

D. Đồng đẳng của chất đó.
Câu 8: Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?
A. Na2SO4.

B. KOH.

C. NaCl.

D. KNO3.
Câu 9: Một số cơ sở sản xuất thuốc Bắc thường đốt một chất bột rắn X màu vàng (là một đơn chất) để tạo ra khí Y nhằm mục đích tẩy trắng, chống mốc. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì khí Y có ảnh hưởng không tốt đến cơ quan nội tạng và khí Y cũng là một trong những nguyên nhân gây ra “mưa acid”. Chất rắn X là
A. sulfur.

B. sulfur dioxide.

C. sulfuric acid.

D. sodium sulfate.
Câu 10: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. NaCl.

B. FeCl3.

C. HNO3.

D. CH3COOH.
Câu 11: Tính chất nào sau đây đúng với dung dịch acid ở 250C?
A. [H+] < [OH– ], pH > 7

B. [H+] > [OH– ], pH < 7

C. [H+] < [OH– ], pH > 7

D. [H+] > [OH– ], pH > 7
Câu 12: Biết công thức phân tử của một chất ta không thể xác định được:
A. Tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất

B. Các nguyên tố có trong phân tử hợp chất.

C. Hàm lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất.

D. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.
Câu 13: Nitric acid là nguyên liệu hóa học quan trọng, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất phân đạm, thuốc súng, thuốc nhuộm, dược phẩm, nhựa và các sản phẩm khác.
Phát biểu nào sau đây về nitric acid đậm đặc là không đúng?
A. Có tính oxi hóa khi phản ứng với carbon

B. Bốc khói được trong không khí ẩm

C. Chỉ phản ứng được với các kim loại trước H.

D. Có tính acid mạnh
Câu 14: Để tách và tinh chế curcumin từ củ nghệ người ta ngâm củ nghệ với ethanol nóng, sau đó lọc bỏ phần bã, lấy dung dịch đem cô để làm bay hơi bớt dung môi. Phần dung dịch còn lại sau khi cô được làm lạnh để yên một thời gian rồi lọc lấy kết tủa curcumin màu vàng. Các phương pháp tách, tinh chế sử dụng trong cách làm trên là
A. Chưng cất và kết tinh.

B. Chưng cất, sắc kí.

C. Chiết và kết tinh.

D. Chiết, chưng cất và kết tinh.
Câu 15: Cặp chất nào dưới đây thuộc cùng dãy đồng đẳng?
A. CH3CH2CHO và CH3COCH2CH3.

B. CH3CH2OH và HOCH2CH2OH

C. CH3OH và CH3CH2CH2CH2OH

D. CH3COOH và CH3COOCH3
Câu 16: Dãy các chất nào sau đây có cùng công thức đơn giản nhất?
A. CH4, C2H4, C3H4.

B. C2H4O2, C6H12O6, C3H6O3.

C. CH4, C2H6, C3H8.

D. C6H12O6, C4H8O2, C3H6O.
Câu 17: Bước sơ cứu đầu tiên cần làm ngay khi một người bị bỏng sulfuric acid là
A. rửa với nước lạnh nhiều lần.

B. trung hoà acid bằng NaHCO3.

C. băng bó tạm thời vết bỏng.

D. đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
Câu 18: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?
A. CO.

B. CO2.

C. K2CO3.

D. CH4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Có các phát biểu:
A. Các muối ammonium khi đun nóng đều bị phân hủy thành NH3 và acid tương ứng.
B. Có thể dùng muối ammonium để đều chế NH3 trong phòng thí nghiệm.
C. Các muối ammonium khi tan trong nước đều điện li hoàn toàn thành ion.
D. Ammonia tác dụng với H2O tạo dung dịch làm đổi màu phenolphtalein thành màu xanh
Câu 2: Cho các hợp chất hữu cơ sau:
(1) CH4; (2) CH3OH; (3) CH2=CH2; (4) CH2OH-CHOH-CH2OH;
(5) CH≡CH; (6) CH3CH=O; (7) CH3COOH; (8) HOOC-(CH2)4-COOH;
A. Có hai hợp chất hữu cơ đa chức
B. Có một chất thuộc loại hydrocarbon không no.
C. Có ba hợp chất thuộc loại hydrocarbon
D. Có ba chất thuộc loại dẫn xuất đơn chức của hydrocarbon.
Câu 3: Cho các đặc điểm về nhóm chức:
A. Đều có bản chất là các gốc hydrocacbon
B. Là một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử.
C. Có thể xác định các nhóm chức bằng phổ IR
D. Gây ra các phản ứng hóa học đặc trưng
Câu 4: Từ eugenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được methyl eugenol là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của methyl eugenol cho thấy: %C = 74,16%, %H = 7,86% còn lại là oxygen. Biết phổ khối lượng của methyl eugenol như hình dưới :

A. Phân tử khối của methyl eugenol là 163.  
B. Phân tử methyl eugenol có 1 nguyên tử oxygen.
C. Phân tử methyl eugenol có 11 nguyên tử carbon.   
D. Phân tử methyl eugenol có 13 nguyên tử hydrogen.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Cho dãy các chất sau đây: CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO, FeCO3, Fe2O3, NH3, CuO, FeS. Số chất mà khi tác dụng với H2SO4, H2SO4 đặc chỉ thể hiện tính acid là bao nhiêu?
Câu 2: Cho sơ đồ phổ khối IR của chất X như sau:

Xác định peak đặc trưng cho nhóm –OH (trong số các giá trị được đánh số) trong phổ trên?
Câu 3: Thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố có trong hợp chất X là 85,71% C và 14,29% H. Phổ MS cho thấy X có phân tử khối là 56. Biết rằng X là hợp chất mạch hở, cho biết số công số thức cấu tạo có thể có của X?
Câu 4: Trong sản xuất phân bón, surpephosphate kép chứa thành phần dinh dưỡng là Ca(H2PO4)2, được sản xuất từ quặng phosphorite theo hai giai đoạn sau:

Để sản xuất được 1 tấn Ca(H2PO4)2 với hiệu suất của cả quá trình là 80% thì cần a tấn dung dịch H2SO4 70%. Tính giá trị của a (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 5: Sulfur dioxide là một trong các tác nhân gây mưa acid, phát thải chủ yếu từ các quá trình đốt cháy nhiên liệu như than đá, xăng, dầu …
Một nhà máy nhiệt điện than sử dụng hết 600 tấn than đá, có thành phần chứa 0,8% sulfur về khối lượng để làm nhiên liệu. Giả thiết có 1% lượng khí SO2 tạo ra khuếch tán vào khí quyển rồi bị chuyển hoá thành sulfuric acid trong nước mưa theo sơ đồ:
Giả thiết nồng độ sulfuric acid trong nước mưa là 1.10-5 M, thể tích nước mưa bị nhiễm acid là a.106 m3. Tính giá trị của a?
Câu 6: Copper(II) sulfate có nhiều ứng dụng trong nông nghiệp như để diệt trừ nấm, tảo, kí sinh trùng, cung cấp dinh dưỡng vi lượng cho cây. Copper(II) sulfate được sử dụng dưới dạng copper(II) sulfate pentahydrate.
Một ao nuôi thuỷ sản có diện tích bề mặt nước là 2 000 m2, độ sâu trung bình của nước trong ao là 0,7 m đang có hiện tượng phú dưỡng. Để xử lí tảo xanh có trong ao, người dân cho copper(II) sulfate pentahydrate vào ao trong 3 ngày, mỗi ngày một lần, mỗi lần là 0,25 g cho 1 m3 nước trong ao.
Tính tổng khối lượng (kg) copper(II) sulfate pentahydrate người dân cần sử dụng?

Để tải file, bạn cần có mật khẩu Download:

“Mật khẩu là tên nhãn hàng bắt đầu bằng chữ a, 5 chữ cái viết in thường, liền không dấu.” trong đường link lấy mật khẩu ở trên.

Tải về ngay!
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hỗ trợ
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x