Great Writing 1 + 2 + 3 + 4 + 5 (PDF)

Sách luyện kỹ năng viết bài thi IELTS

Bộ sách này gồm tất cả 5 quyển, bao gồm:

Great Writing Foundations (Level: Elementary)
Great Writing 1: Great Sentences for Great Paragraphs (Level: Beginning)
Great Writing 2: Great Paragraphs (Level: Low-intermediate)
Great Writing 3: From Great Paragraphs to Great Essays (Level: Intermediate)
Great Writing 4: Great Essays (Level: High-intermediate)
Great Writing 5: From Great Essays to Research (level advanced)
Đối với các bạn khi bước vào học IELTS, muốn luyện từ căn bản lên thì mình thấy các bạn có thể học từ quyển Great Writing 1 tới Great Writing 5 là ổn nha. Còn quyển Great Writing Foundation thì nó tương đối simple, mọi người có thể bỏ qua cũng được ha.

Gợi ý mật khẩu mở khóa Download:

  1. Mật khẩu sẽ có dạng: n*******n (chữ thường, viết liền, không dấu). Lưu ý tắt gõ tiếng Việt để gõ không bị lỗi.
  2. Là tên cửa hàng bán sách xem tại link xem thử sách 1, Live preview.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích các bạn tải tài liệu miễn phí. Nếu bạn có điều kiện, hãy ủng hộ tác giả bằng cách bấm vào link và mua hàng.

Tải về ngay!
Hỗ trợ